Belangenvereniging Den Dolder


20 maart 2017

Dolders Nieuws 15 maart over Telslangen en de Kameel

Erik van Leeuwen 19:45

In deze uitgave van Dolders Nieuws schrijft de Belangenvereniging Den Dolder (BDD) over verkeerstellingen waarmee gemeten zal worden hoe groot de toename van veiligheid bij de spoorwegovergang is na ingebruikname tunnel bij Tolhuislaan. Verder legt de BDD uit wat de rol is van de WA Project Begeleidingsgroep (PBG) Den Dolder Noord Oost en worden mensen met affiniteit uitgenodigd te solliciteren voor deelname aan deze PBG. Sociaal Cultureel Centrum De Kameel bestaat 2 jaar en dat een goede reden voor een feest.Dolders Nieuws week 11 2017

22 februari 2017

Autobranden in Den Dolder

Erik van Leeuwen 11:34

De Belangenvereniging Den Dolder heeft aan de wijkwethouder Sander Jansen en de burgemeester Koos Janssen de zorg geuit die leeft in Den Dolder over de aanhoudende autobranden. Die mail kunt u lezen via deze link; Mail naar gemeente over autobranden 22 Feb 2017

Op 10 maart 2017 hield de gemeente en de politie een informatieavond in de Brede School. In de Nieuwsbode werd hiervan verslag gedaan.Nieuwsbode 15 maart 2017

12 februari 2017

Dolders Nieuws 15 februari; Het Drieluik en Almata

Erik van Leeuwen 14:33

In deze uitgave van Dolders Nieuws geeft de Belangenvereniging Den Dolder informatie over het Drieluik nu dat de bouw van de langzaamverkeerstunnel bij de Tolhuislaan vordert. Wat was het drieluik ook alweer? Waarom worden er verkeerstellingen gedaan?
Verder kunt u in deze uitgave lezen hoe er aan de nieuwe invulling van Almata gewerkt wordt.
Def. Proef Belangenvereniging Den Dolder 07 2017
De twee e-mails waar naar verwezen wordt, via deze links;
Mail Gemeente dd 7 fwbr 2017 Almata 2017.01.17 Mail aan Jansen en Raad – Almata

29 januari 2017

Dolders Nieuws 1 februari 2017 – Gebiedsvisie Den Dolder Noord Oost. Wrange Smaak.

Erik van Leeuwen 17:51

In deze uitgave van Dolders Nieuws kunt u lezen wat er met de Gebiedsvisie Den Dolder Noord Oost is gebeurd nadat de Dolderse burgers deze aan de gemeenteraad gegeven hebben.
Helaas is de werkgroep in hun wens tot beperkte woningbouw gepasseerd door de gemeenteraad en dreigt nu grote uitbreiding van Den Dolder op de WA hoeve na vertrek van Altrecht Def.. proef Dolders Nieuws Belangenvereniging Den Dolder 05 2017

12 januari 2017

Brief aan raad over de Gebiedsvisie WA hoeve; Geen extra kaders toevoegen!

Erik van Leeuwen 18:08

Tijdens de Ronde Tafel bijeenkomst 20 en 22 december 2016 werd er geopperd om de gemeentelijke woonvisie toe te voegen als kader aan de gebiedsvisie WA hoeve. Dit betekent dat er veel meer woningen gebouwd moeten worden op WA hoeve dan besproken in de werkgroep.
De BDD heeft de raad via deze brief haar argumenten tegen toevoegen van de woonvisie laten weten.

Brief aan raadsleden over Gebiedsvisie WA Hoeve 12 jan 2017

13 december 2016

UItnodiging Nieuwjaarsreceptie BDD zondag 15 januari 2017 in Sociaal Cultureel Centrum De Kameel 16.00 tot 17.30 uur

Walter ter Rahe 21:01

Het bestuur van de BDD nodigt haar leden, relaties en belangstellenden van harte uit om terug te blikken op de gebeurtenissen van het afgelopen jaar en wij willen graag met u het glas heffen op een voorspoedig en evenwichtig 2017.

Publicatie Stadspers 14 december 2016, Concept gebiedsvisie WA-Hoeve en ingezonden brief BDD naar Gemeenteraad

Walter ter Rahe 20:37

Ontwikkeling rode contouren WA-Hoeve, toekomst Almata / Den Engh, verkeerszaken centrum Den Dolder ..publicatie-stadspers-14-december-2016 , Concept gebiedsvisie WA-Hoeve en ingezonden brief BDD naar Gemeenteraad. 20160624-gebiedsvisie-lage-resolutiebdd-rode-contouren-wa-hoeve-den-dolder-1-dec-2016 .

12 december 2016

Algemene Ledenvergadering 2016: Bestuursverslag 2015

Walter ter Rahe 20:55

16-10-25-bestuursverslag-bdd-over-het-jaar-2015

3 oktober 2016

Uitnodiging ALV op dinsdag 25 oktober om 20 uur in Sociaal Cultureel Centrum de Kameel in Den Dolder

Walter ter Rahe 20:38

Het bestuur van de Belangenvereniging Den Dolder nodigt haar leden, aspirant leden en geïnteresseerden uit voor de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 25 oktober 2016. De ALV zal plaatsvinden van 20.00 tot 22.00 uur in Sociaal Cultureel Centrum de Kameel, Dolderseweg 167A. Na afloop van de ALV willen wij u informeren over de ontwikkelingen Den Dolder Noord Oost. U bent van harte welkom vanaf 19:30 uur.

30 augustus 2016

Publicatie Stadpers 31 augustus 2016

Walter ter Rahe 20:36

Altrecht vertrekt, Den Dolder de Dupe (?) Laten we maar meteen met de deur in huis vallen; Den Dolder zou zomaar eens 600 of meer voordeuren erbij kunnen krijgen. Hier meer over in de Stadspers 31 augustus 2016