Belangenvereniging Den Dolder


11 november 2017

Antwoorden op de vragen door BDD gesteld aan Altrecht

Richard Van Oeffel 14:10

BDD heeft van Altrecht antwoorden ontvangen op de door ons gestelde vragen.

BDD over deze vragen nog verder in gesprek met Altrecht. Wij horen natuurlijk ook graag van u als u n.a.v. deze brief op- en aanmerkingen heeft die wij dan eventueel in het overleg kunnen meenemen.

Beantw_vragen_BDD_ door Altrecht_8nov2017

 

Uw opmerking

 

8 november 2017

Dolders Nieuws 8 november 2017 n.a.v. Anne Faber

Richard Van Oeffel 20:00
Dolders Nieuws in de StadsPers van woensdag 8 november 2017.
Dit is een vervolg op de publicaties van twee weken eerder in het kader van de verontrustende en aangrijpende ontwikkelingen van de afgelopen weken rondom de moord op Anne Faber.
Zoals u ziet hebben wij hierin  de volledige tekst opgenomen van onze brief aan het bestuur van Altrecht  met daarin de vele vragen die vanuit de Dolderse bevolking via de Belangenvereniging zijn gekanaliseerd en samengevat.
Deze brief dd 30 oktober 2017 werd  in cc gezonden aan het de bestuurder van Aventurijn en het College van B&W.
Mevr.Vernimmen, bestuurder van Altrecht,  bevestigde ontvangst en berichtte ons  er mee aan de slag te zullen gaan.
Verder vermelden wij dat wij van onze eerder gepubliceerde brief dd 12 oktober jl. aan B&W  zelfs geen ontvangstbevestiging hebben mogen ontvangen.
Deze brief stond op de raadsvergadering van 7 november op de agenda als ingezonden brief.
Def. drukproef Belangenvereniging Den Dolder 45 2017

Dolders Nieuws 15 oktober 2017 n.a.v. Anne Faber

Richard Van Oeffel 19:50
Dolders Nieuws in de StadsPers van 25 oktober 2017 . Gezien de aangrijpende ontwikkelingen met betrekking tot Anne Faber deze keer twee pagina’s die in alle edities van de StadsPers in de Gemeente Zeist en de gemeente Bilthoven verschenen is.
In deze uitgave is vanzelfsprekend de brief van onze Belangenvereniging aan B&W en de raad van de gemeente Zeist opgenomen.
IMG_20171021_0002 (453x640) IMG_20171021_0001

13 oktober 2017

Brandbrief aan B&W Zeist naar aanleiding van dood Anne Faber

Richard Van Oeffel 21:39

Het niet te bevatten nieuws dat het lichaam van Anne Faber gevonden is raakt ons allemaal diep. De Belangenvereniging leeft intens mee met de familie en vrienden van Anne.

Naast het verwerken van het verdriet en het beseffen dat dit echt gebeurd is, wil de Belangenvereniging ook heel goed begrijpen hoe de dader zich zomaar in alle vrijheid op de WA hoeve en de wijde omgeving begeven kon. De Belangenvereniging wil ook inzicht krijgen in de werkwijze van Altrecht en de rol van de gemeente Zeist in het waarborgen van veiligheid. Ook eist BDD een onafhankelijk onderzoek (dit is ondertussen aangekondigd). BDD spreekt ook de hoop uit dat de forensische psychiatrie kliniek gesloten wordt als onderdeel van het  al reeds geplande vertrek van de andere Altrecht klinieken.

2017.10.12 Brief aan de gemeente Zeist inzake moord op Anne Faber.

 

Hierbij het verslag van woensdag 11 oktober met Burgemeester Jansen, Aventurijn/Altrecht en een aantal personen uit Den Dolder.

2017.10.11 verslag huiskamergesprek met Den Dolder (Anne Faber)

 

11 september 2017

ALV 2017

Erik van Leeuwen 21:05

BESTUURSVERSLAG BDD over het jaar 2016

BDD ALV 28 sept 2017 presentatie finaal

ALV 2017

Dolders Nieuws 13 september 2017

Erik van Leeuwen 20:52

In deze uitgave van Dolders Nieuws; Bomenbeheerplan, Herinrichting Paltzerweg, Aankondiging ALV 2017 en het bestuursbericht.

Belangenvereniging Den Dolder 37 2017

6 juli 2017

Dolders Nieuws 5 juli 2017; Wat is uw prioriteitenlijst?

Erik van Leeuwen 16:04

Zoals u kunt lezen in deze uitgave bereidt de BDD zich nu al voor op de Gemeenteraadsverkiezingen die in maart 2018 plaats zullen vinden. Net zoals bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen (2014) zal de BDD een memo opstellen met daarin de speerpunten voor Den Dolder. De verkiezingstijd is de periode waarin politieke partijen het meest gevoelig zijn voor de noden van de burger. Dat bleek ook in 2014, toen alle speerpunten opgenomen zijn in het coalitieakkoord. Via deze mail en de publicatie vragen wij aan u om uw speerpunten (max 5) aan ons door te geven als voeding voor onze memo 2018.

Belangenvereniging Den Dolder 27 2017

8 juni 2017

Dolders Nieuws 7 juni over Tolhuislaantunnel, de PBG W.A-.Hoeve en gesprek met de wijkwethouder

Jan Scherphuis 14:27

In deze uitgave van het Dolders Nieuws  een verslag van het inschuiven van de tunnelmoot van de Tolhuislaantunnel in aanbouw op 20 mei jl. Verder een bericht over het afsprakenkader tussen Altrecht, de Gemeente en dorpsvertegenwoordigers voor de in te stellen  Project Begeleidings Groep bij de voorgenomen woningbouw op de W.A. Hoeve. Tenslotte wordt u bijgepraat over een aantal zaken die aan de orde kwamen in ons recente overleg met de Wijkwethouder, zoals de plannen mbt.  Almata, de gang van zaken rond de autobranden en de noodzaak tot communicatieverbetering.

Dolders Nieuws week 23 2017

Timelapse invoegen tunnelsegment Tolhuislaan

Flyer Altrecht Buurtcoaches
Flyer Altrecht over buurtcoaches DD

20 maart 2017

Dolders Nieuws 15 maart over Telslangen en de Kameel

Erik van Leeuwen 19:45

In deze uitgave van Dolders Nieuws schrijft de Belangenvereniging Den Dolder (BDD) over verkeerstellingen waarmee gemeten zal worden hoe groot de toename van veiligheid bij de spoorwegovergang is na ingebruikname tunnel bij Tolhuislaan. Verder legt de BDD uit wat de rol is van de WA Project Begeleidingsgroep (PBG) Den Dolder Noord Oost en worden mensen met affiniteit uitgenodigd te solliciteren voor deelname aan deze PBG. Sociaal Cultureel Centrum De Kameel bestaat 2 jaar en dat een goede reden voor een feest.Dolders Nieuws week 11 2017

22 februari 2017

Autobranden in Den Dolder

Erik van Leeuwen 11:34

De Belangenvereniging Den Dolder heeft aan de wijkwethouder Sander Jansen en de burgemeester Koos Janssen de zorg geuit die leeft in Den Dolder over de aanhoudende autobranden. Die mail kunt u lezen via deze link; Mail naar gemeente over autobranden 22 Feb 2017

Op 10 maart 2017 hield de gemeente en de politie een informatieavond in de Brede School. In de Nieuwsbode werd hiervan verslag gedaan.Nieuwsbode 15 maart 2017