BRANDWEER ZEIST

OVER ONS

De brandweerkazerne van Zeist is gelegen aan de Dijnselburgerlaan 5 in Zeist. De post wordt bemenst door zowel beroepsmedewerkers als vrijwilligers.  Op onze kazerne staan meerdere uitrukvoertuigen, ook staan er  regionale voertuigen en reserve voertuigen. De voertuigen waarmee de brandweer van Zeist uitrukt zijn twee tankautospuiten, een hoogwerker, een haakarmvoertuig met verschillende haakarmbakken en een speciaal voertuig voor het reinigen van vervuilde wegen.

 

Bij de brandweer Zeist werken zowel vrijwilligers als beroepsmedewerkers. Op werkdagen is de kazerne van 7:00 tot 18:30 bezet door beroepsmedewerkers die op kantoor of in de werkplaats werken. Als de pieper gaat laten zij hun werk vallen en rukken ze uit. In de avonden, nachten en op feestdagen wordt de kazerne bezet door een mix van vrijwilligers en beroepsmedewerkers die in ploegendienst draaien. Er zijn in Zeist 10 ploegen van 8 of 9 personen die zorgen voor de bezetting van de tankautospuit en de hoogwerker.

 

Naast deze vaste bezetting op de kazerne is er ook nog het zogenoemde " kanspiket", dit zijn vrijwilligers en beroepsmedewekers die vanaf huis of hun werk kunnen worden opgeroepen om  naar de kazerne te komen voor een melding.

 

Tot 1 november 2010 viel de brandweerpost onder de verantwoording van de Gemeente Zeist. Inmiddels vallen alle brandweerkorpsen in de regio onder de Veiligheidsregio Utrecht (VRU).

 

De laatste jaren ligt het aantal uitrukken redelijk stabiel op zo’n 800-900 per jaar. Veel van deze meldingen zijn afkomstig van zorgcentra en (zorg)instellingen. Doordat patiënten uit deze instellingen verminderd zelfredzaam zijn is bij een automatische melding de doormelding naar de Regionale Alarmcentrale (RAC) van de brandweer verplicht. Hierdoor kan er snel uitgerukt worden in geval van een branddetectie, maar in veel gevallen blijkt er sprake van een ongewenst alarm (door bijvoorbeeld roken onder een melder, douchen of kookwerkzaamheden). Maar toch: met honderden verminderd zelfredzame cliënten is het van levensbelang dat er bij een brand snel een brandweervoertuig op de stoep staat.

 

Andere incidenten waar de post veel mee te maken heeft zijn natuurbranden, assistentie van de ambulancedienst en weersoverlast. Zeist is aan vrijwel alle zijden omringd door bosgebieden.  Door een aantal drukke provinciale wegen en snelwegen in het verzorgingsgebied komt het ook voor dat er bij ongevallen assistentie van de brandweer noodzakelijk is. Personen kunnen bekneld raken of op een veilige manier uit een voertuig gehaald moeten worden. Ook rijdt de brandweer Den Dolder als ‘first responder’ op meldingen van een reanimatie. In het voertuig is dan ook een AED aanwezig en al het personeel is daarvoor opgeleid en wordt jaarlijks bijgeschoold.

 

Eigenlijk kan je het zo gek niet bedenken of de brandweer kan opgeroepen worden. Een paard in een zwembad, een auto tegen een woning of tientallen omgevallen bomen tijdens een storm; de brandweer biedt graag hulp. Daarvoor staan in Zeist 24 uur per dag en 7 dagen per week brandweermensen paraat om snel op te kunnen treden!


COPYRIGHT BRANDWEER ZEIST